Vindumovergaard gods

Vindumovergaard, der er smukt beliggende 3 km nord for Tange Sø ved Bjerringbro.

Charlotte og Hans de Neergaard

Vindumovergaardsvej 6
8850 Bjerringbro

5157 2556 / 5157 2555

mail@vindumovergaard.dk
post@vindumovergaard.dk

OM GODSET

Vindumovergaard, der er smukt beliggende 3 km nord for Tange Sø ved Bjerringbro, drives som et moderne højteknologisk landbrug og var i 1991 med til at introducere GPS i landbruget. Der dyrkes et alsidig planteavl med specialafgrøder på de ca 370 ha, der i dag hører til bedriften. Der hører desuden lidt skov samt en vindmølle med. Bedriften udfører eksterne opgaver inden for markdrift (tidligere juletræsproduktion), og der udlejes 5 huset under godset.

Vindum kirke med det karakteristiske løgformede spir på tårnet, ligger smukt som en 4. længe på gården, og Vindum statsskov ligger 800 m nord for godset.
Vindum-stenen, som kom hertil under istiden, ligger nordvest for gården og Tange Sø ligger 3 km syd for gården.

Vindumovergaard er familieejet i 3. generation, og beskæftiger i dag fra 1 til 3 personer afhængig af årstid.

Vindum er et af de ældste stednavne og kan føres tilbage til omkring år 200.

Godset “Vindumovergaard” blev oprettet i Reformationen lige efter Klemensfejden i 1534, og landsbyen “Vindum” blev siden fra 1545 til 1554 flyttet til sin nuværende beliggenhed af herremand Jep Bruun, som havde fået tildelt “Vindum og det strøgods der tilhørte” af Kongen.

De ældste bygninger (hovedbygning samt showroom) er fra 1648. Kirken er fra ca 1150 og overgik til Staten i 1943, da familien de Neergaard overtog gården.

Fæstegårdene ca. 125 stk blev solgt fra af herregårdsslagterne omkring 1815. Vindum Skov blev solgt fra til Staten i 1845.